Creaviser olarak seslendirme hizmeti ile ilgili tüm projelerinizi en yeni teknolojilerle kayıt altına alıyoruz. TV, radyo, sinema veya dijital mecrada yayınlanacak metinlerinizin betimlemelerini, profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından gerçekleştiriyoruz. Marka, ürün ve hizmet için hazırlanan tüm senaryolarınızı etkileyici bir ses tonu ve iyi bir diksiyon eşliğinde hazırlıyoruz. Profesyonel seslendirme sanatçıları eşliğinde enerjik seslendirme, reklam seslendirme, tanıtım filmi seslendirme, belgesel seslendirme hizmeti ve daha pek çok kategoride dublaj hizmetleri veriyoruz.

Creaviser’ın en iyi seslendirme sanatçıları ile hedeflerinize yönelik etkileyici sunumlara sahip olmak için iletişim sayfamızı ziyaret edin.

Seslendirme Avantajları

Başarılı bir seslendirme hizmeti ile hedef kitlenizin ilgisini kolaylıkla çekebilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre bir mesajın karşı tarafa aktarılmasında sözcüklerin %10, ses tonunun ise %30 oranında etkisi bulunuyor. Bu demek oluyor ki doğru sözcüklerle oluşturulan seslendirme metinleri ile marka gelişiminizi hızlı bir şekilde sağlayabilirsiniz.

Bir marka için seslendirme avantajları şöyle açıklanabilir:

 • Metnin etkileyeceği bir şekilde karşı tarafa sunulması,
 • Metin ile hedeflenen sonuçlara kısa sürede ulaşılması,
 • Marka imajının üst düzeye ulaştırılması,
 • Ürün/hizmet tanıtımlarının başarılı bir şekilde yapılması,
 • Markayla ilgili gelişmelerin etkileyici bir şekilde deklare edilmesi,
 • Markanın rekabet gücünün artırılması.
seslendirme avantajları

Seslendirme İçerik Özellikleri

Seslendirme ve Dublaj hizmetleri içerisinde sunduğumuz özelliklere yakından bakın.

 • Kurumsal Firma Tanıtımı
 • Reklam Seslendirme
 • Sosyal Medya Seslendirme
 • Sesli Kitap Seslendirme
 • TV Seslendirme
 • Radyo Sunum Seslendirme
 • Santral Anons Seslendirme
 • Eğitim Seslendirme

Seslendirme Genel Özellikleri

Profesyonel seslendirme hizmeti ile hizmet ve ürünlerinizin hedef kitleniz üzerindeki etki gücünü arttırıyoruz.

Tonlama

Konuşma esnasında ses perdeleri arasında değişmeler meydana gelmektedir. Bu değişmeler sesin birbirinden değişik tonlarda meydana gelmesini sağlamaktadır. Seslerin farklı ses perdeleri aralığında değişiklik göstermesi tonlamayı oluşturmaktadır. Yapılan tonlama çalışmaları, konuşmanın ya da okunan metnin daha etkili hale gelmesine yardımcı olmaktadır.
Marka gelişimi gayesiyle verilen mesajlarda tonlamanın önemi oldukça fazladır. Tonlama sırasında duyguyu doğru bir ses aralığında vermek gerekmektedir. Tonlama kurallarına uyulmadan yapılan seslendirme girişimleri tekdüze olmaktan öteye gitmemektedir.

Çoklu Dil

Dijital platformların evrensel olduğu bir dünyada çoklu dil desteğinin önemi son derece fazladır. Çoklu dil özelliği sayesinde markanın verdiği mesajı daha geniş kitlelere ulaştırmak mümkündür. Birden fazla dilde seslendirme çalışmaları yapılırken dilin doğal telaffuzuna önem verilmelidir. Doğal bir konuşma tarzına aykırı olarak yapılan seslendirmelerin yaratacağı etki sınırlı olmaktadır.

Çoklu dil desteği, doğal bir konuşma üslubu ile yapılmalı ve seslendirme çalışmalarında yer alan tüm gereksinimleri içermelidir. İhtiyaca göre dünya genelinde yoğun olarak kullanılan pek çok dilde, doğal seslendirme yapılabilmektedir.

Duygu

Bir seslendirme çalışmasının, gerekli olan duyguya sahip olmaması düşünülemez. Çünkü herhangi bir mesajı daha etkileyici bir şekilde karşı tarafa iletmek için duyguların gücünden yararlanmak gerekmektedir. Seslendirme hizmetleri sunulurken pek çok duygudan tek başına ya da birlikte yararlanılmaktadır.

Bir metne ses ile hayat verirken vurgu ve tonlamanın yanı sıra ses düzeyi de doğru ayarlanmalıdır. Her şeyden önemlisi de seslendirme sanatçısının, seslendirme çalışması sırasında okuduğu metni hissederek dinleyicilerine aktarması gerekmektedir.

Enerji

Hareketli bir metni cansız bir ses tonu ile okumak ne kadar etki yaratabilir? Seslendirme hizmetleri sırasında, okunacak olan metne uygun bir enerji gerekmektedir. Hareketli bir metin için enerjik ses kullanımı, metnin sağlayacağı etkiyi daha da artırmaktadır.

Seslendirme sanatçıları, bir metni enerjik bir şekilde okurken doğru nefes almaya ve gerekli olan coşkuyu karşı tarafa aktarmaya odaklanmalıdır. Seslendirme sanatçısı, metnin akışına göre hangi kelimenin daha enerji okunması gerektiğini de anlayacak yeterliliğe sahip olmalıdır. Bir metni tekdüzelikten kurtaran en önemli unsurların başında “doğru enerji” gelmektedir.

Diksiyon

Bir dili en iyi şekilde kullanmak için başarılı bir diksiyona sahip olmak gerekmektedir. Kaliteli bir seslendirme hizmeti de ancak başarılı bir diksiyonla mümkün olmaktadır. Seslendirme sanatçıları, seslendirilecek metinleri düzgün ve hatasız bir diksiyon kullanarak okumalıdır.

Diksiyon başta olmak üzere başarılı bir seslendirme sanatçısının sahip olması gereken pek çok özellik bulunmaktadır. Çünkü marka gelişimi için karşı tarafa verilen mesajın doğru bir şekilde ifadesi, mesajın hedef kitle tarafından da doğru anlaşılmasını sağlamaktadır.

Vurgu

Markaların seslendirme hizmetleri ile mesajlarını daha etkili bir şekilde karşı tarafa iletebildikleri görülmektedir. Ancak seslendirme çalışmaları sırasında vurguya önem verilmediği zamanlarda metnin etkisi kaybolmaktadır. Gerekli yerlerde doğru vurgulamalar yapmak mesajın başarılı bir şekilde hedeflenen kesime ulaşmasını sağlamaktadır. Doğru yöntemlere dayalı vurgular, dinleyicinin dikkatini cezbetmek anlamında önemlidir. Herhangi bir vurguya sahip olmayan metinler ise dinleyiciler için son derece sıkıcı olarak değerlendirildiğinden hedeflenen etkiyi oluşturmaktan uzaktır.

Senkron

Seslendirme çalışmalarında doğru senkronizasyonun sağladığı çok sayıda avantaj bulunmaktadır. Metin içerisinde yer alan kelimelerin eş zamanlı aralıklarla seslendirilmesi mesajın gücünü artırmaktadır. Başarılı senkron sağlanamadığı durumlarda ise seslendirilen metin, dinleyicileri rahatsız etmektedir. Bu nedenle, kaliteli bir seslendirme çalışmasından söz ediliyorsa kelimelerin senkronize aralıklarla birbiri peşi sıra okunmasına önem verilmelidir. Aynı şekilde monoton bir seslendirmeden kaçınmak için de ses arasındaki senkronizasyona dikkat edilmelidir.

Etkileşim Gücü

Her mesajın dinleyicide oluşturduğu etkileşim aynı değildir. Etkileşim gücü yüksek metinler, seslendirme hizmetlerinin bir parçasıdır. Sesi doğru kullanmak kadar doğru kullanılan sesle etkileşim gücü yüksek mesajlar verebilmek de önemlidir. Seslendirilecek metinler, hedeflenen amaçlara yönelik olarak tasarlanmalı, dinleyicileri anında etkisi altına alabilmelidir.

Bir metni etkili hale getirmek için dikkat edilmesi gereken çok sayıda unsur bulunmaktadır. Etkileşim gücü yüksek metinler oluşturmak için yaratıcı bir bakış açısı gerekmektedir. Ayrıca seslendirme çalışmalarında, ses seçiminin de etkileşim gücüne doğrudan etkide bulunduğu göz ardı edilmemelidir.

Metin Hazırlığı

Seslendirme çalışmalarının başarısı, okunan metnin amaca uygunluğu ile doğru orantılıdır. Seslendirme hizmetlerine başlamadan önce hedeflere uygun bir metin hazırlığı yapılmalıdır. Markayı temsil eden metinlerin, markanın görünen yüzüne aykırı olmaması gerekmektedir. Metin hazırlığı çalışmaları sırasında markayla özdeşleşen ifadelere ağırlık verilmelidir. Kaliteli bir metin tasarlandıktan sonra da seslendirme çalışmalarına başlanmaktadır.
seslendirme süreci

Seslendirme Süreci

En iyi seslendirme deneyimi için müşterilerimize sunulan hizmetler şunlardır:

 1. Proje tanımlaması: Müşterimizin ihtiyacı, seslendirme için kullanılacak metin ve hedef kitlesi belirlenir.
 2. Seslendirme yazarlığı: Uzman yazarlarımız seslendirme için yazıları hazırlar, editör kontrolü yapılır.
 3. Seslendirme: Müşterimizin tercihi doğrultusunda kadın veya erkek seslendirme tamamlanır.
 4. Mixing & Mastering: Kaydedilen metinler, ses düzenleme programları aracılığı ile düzenlenir ve kaliteli bir ses elde edilir.
 5. Teslim: Seslendirme hizmeti teslim edilir.

Seslendirme Hizmetleri

Kadın Seslendirme Sanatçıları veya Erkek Seslendirme Sanatçıları arasında projenize en uygun olan hizmeti seçebilirsiniz.

Seslendirme sanatçıları bir metnin kitle üzerindeki etki gücünü artıran sanatçılardır. Her metnin kendine özgü seslendirme kuralları bulunmaktadır. Kadın seslendirme sanatçısı seçiminde insan yapısının önemli olduğunu vurgulamalıyız.

Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre anne karnında ilk duyulan sesin anne sesi olması, insanların kadın sesine karşı daha pozitif hislere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, “güvenilirlik” kavramına vurgu yapan metinlerin, kadın seslendirme sanatçıları tarafından okunması gerekmektedir.

Erkeklerin kadın sesini daha çok beğendiklerini ve daha fazla dikkate aldıklarını yapılan çalışmalar ortaya koymaktadır. Aslında pek çok markanın sesli asistanları için kadın sesini tercih etmeleri de bu tip çalışmaların sonuçlarına dayanmaktadır.

Erkek seslendirme sanatçıları metinlerin hedef kitle üzerindeki etkilerini daha fazla artırmak için seslendirme hizmeti sunmaktadır. Seslendirme hizmetlerinin yaratacağı etkiyi belirleyen psikolojik unsurlar da mevcuttur. Örneğin, Birleşik Krallık’ta kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kadın sesine sahip asistanlarla kadınların iletişim kurmakta zorlandıkları ortaya koyulmuştur. Böyle durumlarda erkek sesinin kullanılması, hedeflere ulaşmada daha etkili bir strateji olarak değerlendirilmektedir.

Yapılan bir başka çalışmanın sonuçlarına göre de bazı durumlarda erkek sesine dayalı mesajların kadınlara “emir verme” şeklinde algılandığı ortaya çıkmıştır. Bu durum, seslendirme hizmetleri için tercih edilecek ses cinsiyetinin doğru belirlenmesi gerektiğini göstermektedir.

Başarılı erkek seslendirme sanatçısı marka gelişimi için gerekli olan metinleri etkileyici bir ses tonuyla okuyabilmektedir. Bu durum markanın hızlı bir şekilde gelişimini sağlar ve müşteri memnuniyetini de beraberinde getirir.

Seslendirme Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Seslendirme hakkında sık sorulan soruları sizler için cevapladık.

Seslendirme Nedir?

Kelimelerin gücünü artıran en önemli unsur seslendirmedir. Herhangi bir metni daha etkileyici hale getirmek için seslendirmenin doğru tekniklerle kullanılması gerekmektedir. Seslendirme sanatçıları tarafından kullanılan profesyonel yöntemlerle ortaya koyulan hizmetler, marka gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Markaya yönelik önemli bir mesajın, hedeflere uygun bir şekilde karşı tarafa aktarılması için seslendirme çalışmaları yapılmaktadır. Seslendirme çalışmaları sırasında bir kelimenin doğru telaffuzu, vurgu ve tonlama kurallarına uyulması ve sesin etkili kullanılması ile başarılı bir seslendirme hizmeti ortaya koyulur.

Seslendirme metinleri her zaman için markanın yapısına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yani seslendirmenin başarılı olmasına etki eden önemli bir unsur da seslendirilecek metnin uygunluğu olmaktadır. Markanın yapısına uygun düşmeyen ifadeler ne kadar etkili bir şekilde seslendirilirse seslendirilsin markanın gelişimine katkı sağlamayacaktır.

Seslendirme Örnekleri Nelerdir?

Her markanın kendi yapısına ve hedef aldığı kitleye uygun seslendirme çalışmaları yapılmaktadır. Başarılı bir seslendirme veya dublaj çalışmasından söz ediyorsak duygu ve düşüncelerin karşı tarafa eksiksiz bir şekilde aktarımından bahsediyoruz demektir.

Duyguların tam anlamıyla aktarımı için de sesin doğru kullanılması gerekmektedir. Gerekli yerlerde tonlamaların ayarlanması, vurguların atlanmadan yerinde uygulanması ve mesaja uygun bir ses renginin tercih edilmesi başarılı seslendirme örnekleri için gerekli sayılmaktadır.

Örneğin, heyecanlı okunması gereken bir seslendirme metni tekdüze bir şekilde okunmamalıdır. Bu şekilde yapılan hatalı seslendirme çalışmaları markaların değer kaybetmesine yol açmaktadır. Seslendirme örnekleri karşı tarafa verilmesi planlanan mesaja yönelik olarak hazırlanmalıdır.

Durgun bir şekilde okunan metinle canlı bir sesle okunan metin arasında farklar bulunmaktadır. Metin seslendirme kurallarına uygun olarak okunması gereken metinlerin kural dışı seslendirmelere maruz kaldıklarına tanık olmaktayız. Hatalı bir şekilde yapılan seslendirme örnekleri bazı durumlarda hiç yapılmasa daha iyidir. Creaviser, en iyi seslendirme sanatçıları ile üst düzey seslendirme hizmetleri sunmaktadır.

Seslendirme Faydaları Nelerdir?

Bir metnin gücünü, seslendirmenin doğru kurallara uygun olarak yapılması belirlemektedir. Doğru bir şekilde yapılan seslendirmenin çok sayıda faydası mevcuttur.

Başarılı bir seslendirme çalışması sonucunda:

 • Markanın karşı tarafa vermek istediği metni etkili bir şekilde sunmak,
 • Markanın hedeflerine kısa sürede ulaşmak,
 • Markanın tanınırlığını hızlı bir şekilde artırmak,
 • Markanın görünürlüğüne katkı sağlamak,
 • Mesajın ulaşacağı hedef kitleyi genişletmek,
 • Firmanın pazar payını artırmak mümkün hale gelmektedir.

Seslendirme metinleri görsel bir metnin sağladığı etkiden çok daha fazlasını sağlamaktadır. Bu nedenle, sektördeki en iyi seslendirme hizmetini veren Creaviser, marka gelişimi için gerekli olan kaliteyi tüm müşterilerine sunmaktadır. Seslendirme faydaları ile kısa sürede hedeflediğiniz konuma ulaşabilirsiniz.

Seslendirme Fiyatları Ne Kadar?

Seslendirme ücretleri yapılan projenin ve işin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Almak istediğiniz seslendirme hizmetinin detayları, kaliteli bir iş sunmak adına oldukça önemlidir. Detaylar, her zaman için en iyiyi hedefleyen markaların işe başlamadan önce dikkate alması gereken unsurlardır.

Creaviser, en uygun seslendirme fiyatları karşılığında marka gelişimini garanti altına almaktadır. Markanızı ifade eden kelimelerin en iyi seslendirme fiyatı ile sunulmasını istemez misiniz? Bir hizmete, olması gereken fiyattan daha fazlasını neden ödeyesiniz ki? İşte, bu noktada Creaviser en uygun hizmet fiyatı ile yanınızda olmaktadır.

İhtiyaç duyduğunuz profesyonel seslendirme hizmeti için ne kadarlık bir bütçeye ihtiyacınız var? Seslendirme fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için Creaviser ile iletişime geçebilirsiniz. Creaviser, sektördeki en cazip seslendirme fiyatları ile bütçenizi zorlamadan hedeflerinize ulaşmanıza katkı sağlamaktadır.

Seslendirme Hizmetini Kimler Almalı?

Marka gelişimini hedefleyen herkesin seslendirme hizmeti almaları gerekmektedir. Çünkü metinlere dayalı mesajların sağladığı etkiden çok daha fazlasını ancak başarılı bir seslendirme hizmeti ile elde edebilirsiniz. İster ticari olsun ister sosyal amaçlı bir kuruluş olsun kendi hedef kitlesine ulaşabilmek için sesli iletişimin gücünden faydalanarak marka gücünü artırmalıdır.

Bugün pek çok kuruluşun kaliteli bir seslendirme hizmeti alarak ulaşamayacağı bir hedef bulunmamaktadır. Artık klasik metne dayalı mesajların gücünün neredeyse “yok” denilecek kadar azaldığı bir dünyada seslendirme hizmetlerinden mahrum kalmamak en doğrusu tercihtir.

Başarılı seslendirme metinleri kişisel ya da kurumsal markaların sektördeki gücünü belirleyen yegane araçlardır. Marka hedefine uygun bir seslendirme metni hazırlayarak doğru seslendirme yöntemlerini uygulayan Creaviser’ın profesyonel seslendirme sanatçıları sayesinde hedeflerinize hiç bu kadar yakın olmamıştınız.

Seslendirme Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirmiyim?

Seslendirme çalışmalarına başlamadan önce ne tür bir seslendirme hizmetine ihtiyaç duyduğunuzun tespiti son derece önemlidir. Markaların gelişim süreçleri karmaşık aşamalardan oluştuğundan, ihtiyaç duyulan hizmetin niteliğini tespit etmek her zaman kolay olmamaktadır.

Creaviser, marka gelişim aşamalarını doğru bir şekilde belirleyerek gerekli olan seslendirme hizmetlerini sunmaktadır. Bu aşamada sektörün en iyileri ile çalışan Creaviser, markaların hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duyulan gereksinimleri ortaya koymaktadır.

Ne tür bir seslendirme hizmetine ihtiyaç duyduğunuzu ancak profesyonel bir destek alarak öğrenebilirsiniz. Creaviser, marka hedeflerinize uygun seslendirme çözümleri ile markanıza değer katmaktadır.

Seslendirme hizmetlerinin faydaları hakkında E-pazarlamaya dair güncel haberleri okumak için tıklayın.

En kaliteli seslendirme hizmetini almak ve sektörde zirveye ulaşmak için Creaviser’dan detaylı bilgi alabilirsiniz.

seslendirme hakkında merak edilenler